Bra att tänka på när du ska bygga burspråk

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när man ska bygga om eller bygga till ett hus. Är du van att snickra själv känns projektet kanske inte så stort, men för den som är mindre erfaren uppstår säkert en hel del frågor längs vägen. Dem ska vi försöka besvara redan nu.

Önskemål, behov och kapital

Börja med att skriva en lista och försök vara så realistisk som möjligt: vilka förutsättningar finns, finns det tillgängligt kapital eller krävs det ett lån och i så fall hur mycket behöver du låna, hur och av vem ska bygget genomföras et cetera. Kolla upp hur lång tid en bygglovsansökan tar och begär in offerter från flera olika hantverkare.

Det viktiga förarbetet

Kontakta din kommun för att få en detaljplan över tomten från byggnadsnämnden alternativt byggnadskontoret. Gör en skiss som du visar för en arkitekt, som i sin tur kan göra eventuella justeringar och ändringar utifrån sin expertis. En väl genomförd och tydlig ritning kan i förlängningen hjälpa dig få ett bygglov beviljat snabbare än om du saknat ritningar.  I slutänden är det dock din hemkommun som beslutar om vilka handlingar du behöver lämna in för att de ska pröva din ansökan. Mer information om detta finns med all sannolikhet på kommunens hemsida.

En sak i taget

Bygglov krävs nämligen för såväl tillbyggnader som för exteriöra förändringar. Du behöver dessutom utse en byggherre som har huvudansvar för att se till så att bygget följer de bestämmelser och tidsplaner som finns. Glöm inte att du ska lämna in en bygganmälan senast tre veckor före byggstart, samt att beställa slutbesiktning när bygget är klart. När garantitiden gått ut behöver du dessutom beställa en garantibesiktning.

Avgifter och avtal

Att vara byggherre kan medföra en del omkostnader. Det kan exempelvis röra sig om en bygglovsavgift kopplad till bygget. Taxan för denna ska vara densamma i alla kommuner. Anlitar du hantverkare ska du vara noga med att få alla överenskommelser och avtal i skrift. Betala först när hela arbetet är genomfört och godkänt.

Lycka till!